Naziat Suresi’nin Fazilet ve Sırları

 Naziat Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Naziat Suresi’nin Fazilet ve Sırları

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim Naziat suresini (vird olarak) okursa, onun (mahşerde) duruşu ve hesap vermesi bir namaz vaktinin miktarı kadardır. Sonra o kıyamet gününde cennete girer."(1)

Rivayet Edildi ki:

  • Bu sureyi okuyan kişi, cennete sevinçle girer.
  • Bu sureyi her gece okuyan kimse, ölüm acısını duymadan ve son nefesini Kelime-i Tevhid ile kapamak sureti ile iman ile ahirete göçme şerefine erer.
  • Bu sureyi düşmanın yüzüne okuyan kimse, onun şerrinden emin olur.

Dipnot ve Kaynaklar

  1. Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/371; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/567

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir