Bakara Suresinin Fazileti Hakkında

 Bakara Suresinin Fazileti Hakkında

Bakara Suresinin Fazileti Hakkında

Bakara Suresinin Fazileti Hakkında
Bakara Suresinin Fazileti Hakkında

Bakara suresinin fazileti hakkında Hadisi Şerif ve alimlerin rivayetleri nakledilmektedir.

 1. Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bakara suresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek büyük bir berekettir. Onu terketmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır. Tembeller bunu devamlı okumaya güç yetiremezler. Onu okuyana sihirbazların sihri tesir etmez.”(1)
 2. Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz, Muhakkak ki içinde Bakara Suresi okunan evden şeytan kaçar.”(2)
 3. Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Evlerinizde Bakara Suresini okuyunuz, evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Bakara Suresini okuyan birine Cennette bir taç giydirilir."(3)
 4. Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kuran-ı Kerim öğrenmeye devam ediniz. Çünkü Kuran-ı Kerim, kıyamet günü okuyucularına şefaatçi olarak gelecektir. İki çiçeği (Bakara ve Al-i İmran Surelerini) de okumaya devam ediniz. Çünkü bu iki sure, kıyamet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgeleyici veya gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf iki bölük kuş gibi gelecekler ve kendilerini okuyan kişileri hararetten, ateşten koruyacaklar, şefaat edeceklerdir." (4)
 5. Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kıyamet günü Kuran ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kuran ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kuran’ın önünde Bakara ve al-i İmran sureleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafa için birbirleriyle yarışırlar." (5)

  Bakara ve El-i İmran Sureleri, Kuran’ı Kerim’in en uzun ve ençok ahkam ihtiva eden sureleridir. Bu iki sure, kendilerini okuyup ahkamını uygulayan, gereğiyle amel edenlere mahşerde şahitlik yapacak ve bu hususta birbirleriyle adeta yarışacaklar

 6. Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Herşeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ı Kerim’in zirveside Bakara suresidir. Bu surenin her ayeti ile seksen melek inmiştir." (6)
 7. Resulullah (Sallahü Aleyhi ve Sellem) kalabalık bir askerin katıldığı orduyu sefere çıkardı. Onlara Kuran okuttu. Her biri ezberinde olanı okudu. Yaşça en genç bir adamın yanına geldi ve sordu:
  – "Ey falanca, senin ezberinde ne var!"
  buyurdu.Genç:
  – "Ben, falan falan sureleri ve Bakara suresini biliyorum" Cevabını verdi. Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem):
  – "Haydi yürü, onların komutanı sensin!" buyurdu. Askerlerin ileri gelenlerinden biri atılıp:
  – "Yemin olsun, Bakara suresini ezberlememe engel olan, hükümleriyle amel edememek korkusundan başka bir şey değildir!"
  deyince Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) da şu tembihte bulundu:
  – "Kuran-ı öğrenin, okuyun ve onunla amel edin. Kuran-ı Kerim’i öğrenip okuyan ve onunla amel eden kimsenin durumu, içi ağzına kadar misk dolu bir kese gibidir. Onun kokusu her tarafa yayılır. Kuran’ı öğrendiği halde, ezberinde olmasına rağmen okumayıp yatan kimse de içi misk doldurulup kapatılmış bir kese gibidir."(7)
 8. Hz. Ömer (r.anh) dediki "Bakara ve Al’i İmran surelerini geceleri okuyan kimseye, bütün gece ibadetle meşgul olmuş gibi sevap verilir."
 9. Abdullah ibni Ömer (R.anh), Bakara suresini öğrenmek için üzerine tam sekiz sene durmuştur.(8)

Dipnotlar

 1. Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 252; Suyuti, Cami’ussağir, 2/63, no.1337
 2. Müslim, Salâtü’l-Müsafirin, 254; Tirmizi, Fedailü’l-Kuran, 2
 3. Suyuti, Cami’ussağir, 2/66, no.1342; Darimi, Fedailül-Kuran, 13
 4. Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 253; Tirmizi, Fedaiül-Kuran, 5
 5. Müslim, Müsafirin, 253; Tirmizi, Fedailü’l-Kuran, 5
 6. Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/26; Tirmizi, Fedailü’l-Kuran, 2
 7. Tirmizi, Fedaiül-Kuran, 2; İbni Mace, Mukaddime, 27
 8. Abdullah İbn. Ömer (R.anh) bütün diğer Ashab-ı Kiram gibi sure içindeki emirlerin tamamını yaşayışında tatbik etmedikten sonra o sureyi öğrendiğini kabul etmezdi.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir