Zilzal Suresi’nin Fazilet ve Sırları

 Zilzal Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Zilzal Suresi’nin Fazilet ve Sırları

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gecede ‘Zelzele suresini okursa, Kuran’ın yarısını okumuş gibi olur.(1)
 • Enes bin Malik (Radıyallahu Anh) anlatıyor: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), ashabından bir adama:-“Ey Falan kimse, evlendin mi?” diye sordu. Adam:
  -“Hayır Ey Allah’ın elçisi, evlenmedim evlenme imkanına da sahip değilim” dedi. bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
  -“Senin ezberinde İhlas suresi yok mu?” buyurdu. Adam:
  -“Evet var!” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
  -“O, Kuran’ın üçte biridir.” buyurdu. Sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
  -“Ezberinde Nasr suresi yok mu?” buyurdu. Adam:
  -“Var” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
  -“O da Kuran’ın dörtte biridir.” buyurdu. Daha sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
  “Ezberinde Kafirun suresi var mı?” buyurdu. Adam da:
  -“Evet” deyince Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
  -“Kuran’ın
  dörtte biridir.
  ” buyurdu. Sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
  -“Ezberinde Zilzal suresi yok mu?” buyurdu. Adam:
  -“Evet, var!” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’de:
  -“O da Kuran’ın dörtte biridir; (öyleyse sen zengin sayılırsın, hemen) evlen, evlen!” buyurdu.” (2)
 • Abdullah bin Amr bin el-Âs (Radıyallahü Anhüme) şöyle dedi: “Bir adam Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem’e gelip:-“Ey Allah’ın Resulü! Bana Kuran’dan birşey öğret” dedi.
  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
  -“Başında ‘Elif Lâm Râ’ ile başlayan (Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim ve Hicr surelerinden) üç sureyi oku!” buyurdu. Adam:
  -“Yaşım ilerledi, hafızam durgunlaştı, dilimn ağırlaştı, bunlar bana ağır gelir” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
  -“ ‘Hâ mîm’ ile başlayan (Mümin, Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf surelerinden) üç sure oku!” buyurdu. Adam aynı mazeretleri ile sürdü. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  -“Allah’ı tesbih (sübhânallah) ile başlayan (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün ve A’la surelerinden) üç sureyi oku!” Adam yine aynı mazeretleri ileri sürdü ve ardından:
  -“Ey Allah’ın Resulü! Bana içinde bütün manaları toplayan tek bir sure öğretiniz” deyince Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Zilzal suresini sonuna kadar okuttu. Bunu müteakiben Adam:
  -“Seni
  hak ile gönderen Allah’a yemin ederim ki, ebediyen buna bir şey ilave etmeyeceğim” dedi. Sonra arkasını dönüp gitti. Buna karşılık Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) iki defa:
  -“Bu dediğini yaparsa adamcağız kurtuldu” buyurdu.”(3)

Zilzal Suresi Özel önemi olan surelerden biridir. Uzun sureleri öğrenip okumaya gücü yetmeyenler böyle kısa sureleri öğrenip onları okumalıdırlar ve Kuran okumanın sevabından mahrum kalmamalıdırlar.

Rivayet Edildi ki:

 • Düşmanların şerrinden korunmak ve onlara galip gelmek için 41 kere okunur.
 • Bir kimse çok çok Zilzal suresini namaz içersinde okumayı adet haline getirirse, Allah’u Teala o kimseye dünya servetini ihsan edeceği gibi korktuklarından da emin ve uzak kılar.
 • 40 defa okuyan, düşmanını helak eder.
 • Bir kimse Cuma gecesi iki rekat namaz kılar ve onda Fatiha ve 15 kere Zilzal suresini okursa, Allah’u Teala onu kabir azabından ve kıyamet sıkıntılarından emin kılar.

[tabs type=”vertical”]
[tabs_head]
[tab_title]Zilzal Suresi Ok Takipli Dinle[/tab_title]
[tab_title]Zilzal Suresi Kıraatli Türkçe Meali[/tab_title]
[tab_title]Zilzal Suresi Kıraatsiz Türkçe Meali[/tab_title]
[tab_title]Zilzal Suresini Öğren Dersimiz Kuran-ı Kerim[/tab_title]
[tab_title]Zilzal Suresini Öğren – Nihat Temel İle[/tab_title]
[tab_title]Online Zilzal Suresi Oku[/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]http://www.youtube.com/watch?v=25d9n1SnWm0[/tab]
[tab]http://www.youtube.com/watch?v=hDdFCfQ3ouI[/tab]
[tab][/tab]
[tab]http://www.youtube.com/watch?v=8C-p8WkXaN8[/tab]
[tab]http://www.youtube.com/watch?v=0R4Uqdm8dAY[/tab]

[tab]Ahmed Hüsrev Hattı ile Zilzal Suresi Oku

1.Bilgisayar Hattı İle Zilzal Suresi Oku

2. Bilgisayar Hattı İle Zilzal Suresi Oku

Hafız Osman İle Zilzal Suresi Oku

Hamid Aytaç Hattı İle Zilzal Suresi Oku

Tecvid Tevafuklu Hat İle Zilzal Suresi Oku[/tab]
[/tabs]

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Tirmizi, Sevabül-Kur’an, 10
 2. Ahmed Bin Hanbel, Müsned, 3/146,221
 3. Ebu Davud, Salat, 9; Ahmed bin Hanbel, müsned, 2/169; Hakim, Müstedrek, 2/532; İbni Hibban, Sahih, 773; Suyuti, Dürrul-Mensür, 8/590

Müjde KARAKUŞ SEYHAN

1984 Ardahan doğumlu, Şubat 2007'den beri evli ve bir çocuk annesidir. Belli dönem ve sürelerde Ardahan, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde ikamet etmiş, Türkçe ve İngilizce bilmekte olup, halen Eskişehir'de yaşamaktadır.

Benzer Yazılar

1 Comment

 • Paylaşmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz.Yukarıda 5.satırda Allah yanında 2 rakamı var , yazılım hatasını düzeltebilirseniz seviniriz , yanlış bir kavram oluşturuyor , teşekkürler ….

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir