Hadid Suresi’nin Fazilet ve Sırları

 Hadid Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Hadid Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Hadid Suresi'nin Fazilet ve Sırları
Hadid Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Hadid, Vakıa ve Rahman surelerini okumaya devam eden kişi, göklerin ve yerin melekütunda, ‘Firdevs Cennetinin sakini’ diye isimlendirilir."(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Hadid Suresini okuyan kişi, Allah’a ve peygamberlere iman etmiş olanlardan yazılır."(2)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihât (Kuran-ı Kerimde "Sübhane", "Sebbeha", ve "Yüsebbihu" kelimeleriyle başlayan İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün ve A’la) surelerini okurdu.(3)
 • İrbad bin Sariye (Radıyallahü Anh) şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce el-Musebbihat 8denilen sureleri) okur ve: "Bu surelerin içerisinde bir ayet vardır ki bin ayetten daha faziletlidir." buyururdu.(4)

  Hafız İbni Kesir’e göre hadisi şerifte faziletinden bahsedilen ayeti kerimeden maksat Hadis Suresinin 3. ayeti kerimesidir.(5)

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kendinde şüphe ve vesveseden bir şey hissedersen, (besmele ile beraber Hadid suresinin 3. ayeti olan) ayetini oku."

Rivayet Edildi ki:

 • Hadid Suresinin 3. ayetini okumak 1000 ayete denktir.
 • Hadid suresinin 1-6. ayetini yazıp üzerinde taşıyan kişi, savaş meydanında silahlara karşı Allah tarafından korunur.
 • Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur.

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Suyuti, Câmi’ussağir, 4/467, no.6001,Beyhaki, Şü’abül-İman
 2. Kadı Beyzâvî, Beyzâvî Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vîl), 2/472
 3. Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21
 4. Ebu Davud, Edeb, 98; Tirmizi, Dua, 22
 5. Suyuti, El-İtkan, 2/399

1 Comment

 • Ruhi bunalım için hadid süresinin tamamını mi yoksa sadece üçüncü ayeti okunacak

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir