Hadid Suresi’nin Fazilet ve Sırları

 Hadid Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Hadid Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Hadid Suresi'nin Fazilet ve Sırları
Hadid Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Hadid, Vakıa ve Rahman surelerini okumaya devam eden kişi, göklerin ve yerin melekütunda, ‘Firdevs Cennetinin sakini’ diye isimlendirilir."(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Hadid Suresini okuyan kişi, Allah’a ve peygamberlere iman etmiş olanlardan yazılır."(2)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihât (Kuran-ı Kerimde "Sübhane", "Sebbeha", ve "Yüsebbihu" kelimeleriyle başlayan İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün ve A’la) surelerini okurdu.(3)
 • İrbad bin Sariye (Radıyallahü Anh) şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce el-Musebbihat 8denilen sureleri) okur ve: "Bu surelerin içerisinde bir ayet vardır ki bin ayetten daha faziletlidir." buyururdu.(4)

  Hafız İbni Kesir’e göre hadisi şerifte faziletinden bahsedilen ayeti kerimeden maksat Hadis Suresinin 3. ayeti kerimesidir.(5)

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kendinde şüphe ve vesveseden bir şey hissedersen, (besmele ile beraber Hadid suresinin 3. ayeti olan) ayetini oku."

Rivayet Edildi ki:

 • Hadid Suresinin 3. ayetini okumak 1000 ayete denktir.
 • Hadid suresinin 1-6. ayetini yazıp üzerinde taşıyan kişi, savaş meydanında silahlara karşı Allah tarafından korunur.
 • Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur.

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Suyuti, Câmi’ussağir, 4/467, no.6001,Beyhaki, Şü’abül-İman
 2. Kadı Beyzâvî, Beyzâvî Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vîl), 2/472
 3. Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21
 4. Ebu Davud, Edeb, 98; Tirmizi, Dua, 22
 5. Suyuti, El-İtkan, 2/399

Ömer SEYHAN

1983 Muş doğumlu, Şubat 2007'den beri evli ve bir çocuk babasıdır. Belli dönem ve sürelerde Muş, Ankara, Bursa, Hatay, Adıyaman, Kütahya, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde ikamet etmiş, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce bilmekte olup, halen Eskişehir'de yaşamaktadır.

Benzer Yazılar

1 Comment

 • Ruhi bunalım için hadid süresinin tamamını mi yoksa sadece üçüncü ayeti okunacak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir