Duhan Suresi’nin Fazilet ve Sırları

 Duhan Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Duhan Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Duhan Suresi'nin Fazilet ve Sırları
Duhan Suresi’nin Fazilet ve Sırları
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim cuma gecesi Duhan Suresini, ona inanarak ve onun doğru olduğunu kabul ederek okursa, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır"(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim cuma gecesi Duhan Suresini okursa, o, sabaha bağışlanmışolarak ulaşır ve (ahirette) iri gözlü hurilerle evlendirilir!"(2)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Cuma akşamı Duhan Suresini okuyanın geçmiş günahları bağışlanır."(3)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir gece içerisinde Duhan suresini okuyanın geçmiş günahları affedilir."(4)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir gece içerisinde (bir rivayette ise Cuma gecesinde) Duhan Suresini okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar eder (okuyan kimsenin günahlarının affedilmesi için Allah’a dua ederler)."(5)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Duhan Suresini Cuma günü yahut gecesi okursa, Allah’u Teala o kimse için cennette bir köşk bina eder."(6)

Rivayet Edildi ki:

 • Bu sureyi her gün okuyan, kıyamet gününün korku ve dehşetinden korunur. Dünya hayatında da herkes tarafından sevilir.
 • Mahkemede kendisi hakkında yalancı şahitler tutulup, mahkum ettiririlmek istenen kişi, Duhan Suresinin 51-59. ayetlerini beyaz bir bez üzerine yazıp üzerinde taşımalıdır.

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 22, no.3423; Tirmizi, Fedailül-Kur’an 7.
 2. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 22, no.3424; Tirmizi, Fedailül-Kur’an 8
 3. Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 7; Suyuti, Cami’ussağir, 6/200, no.8939
 4. Zebidi, İthafü’s-sâde, 5/154
 5. Tirmizi, Fedailül-Kur’an 8; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/121; Suyuti, Cami’ussağir, 6/200, no.8938; Beyhaki, Şü’abül-İmân, 2/484
 6. Zebidi, İtfâfü’s-sâde, 3/296; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, 8, 316

Ömer SEYHAN

1983 Muş doğumlu, Şubat 2007'den beri evli ve bir çocuk babasıdır. Belli dönem ve sürelerde Muş, Ankara, Bursa, Hatay, Adıyaman, Kütahya, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde ikamet etmiş, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce bilmekte olup, halen Eskişehir'de yaşamaktadır.

Benzer Yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir