A’la Suresi’nin Fazilet ve Sırları

 A’la Suresi’nin Fazilet ve Sırları

A’la Suresi’nin Fazilet ve Sırları

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim (sevabını umarak) A’la suresini okursa, Allah’ü Teala ona İbrahim (Aleyhisselam), Musa (Aleyhisselam), ve Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)‘e indirdiği kitaplarının harfleri sayısınca ecir ve sevap ihsan eder."(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğagün ve A’la) Surelerini okurdu.(2)

Rivayet Edildi ki:

 • 3 defa okuyan, yolculuktan sağ salim döner,
 • Bu sure Hamile bir kadın için yazılır ve bu yazaım işi arabi ayın ilk günlerinde gerçekleştirilirse, bi-iznillah doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur.
 • Mahsulü zararlı şeylerden korumak için okunur.
 • Her kim bu sureyi Cuma günü yazar ve üzerinde taşırsa, bütün afet, bela ve kötülüklerden korunur.

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/407; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/590
 2. Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21

Ömer SEYHAN

1983 Muş doğumlu, Şubat 2007'den beri evli ve bir çocuk babasıdır. Belli dönem ve sürelerde Muş, Ankara, Bursa, Hatay, Adıyaman, Kütahya, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde ikamet etmiş, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce bilmekte olup, halen Eskişehir'de yaşamaktadır.

Benzer Yazılar

2 Comments

 • Duželtme gelsin yazan şeylere bakın terbiyesizce olan güvencemiz kırılıyor…

  • Enver Bey,

   Tam neyden bahsettiğinizi bilemiyorum ama Sitem düzenli olarak hacklenmiş ve tüm konulara benden habersiz mesajlar yazılmış tümünü yeni gördüm ancak düzeltebildik tek tek kusura bakmayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir