Ayete’l-Kürsi’deki Sırlar Hakkında

 Ayete’l-Kürsi’deki Sırlar Hakkında

Ayetel Kursi nin Sırları Hakkında

Ayetel Kursi nin Sırları Hakkında
Ayetel Kursi nin Sırları Hakkında
 1. Kalbinde, ciğerlerinde veya midesinde rahatsızlık olanlar, -doktorların tavsiyelerine uymakla beraber- Ayete’l-Kürsi’yi bir kaba yazar, içine zemzem suyu koyar ve o suyu üç kere okuyup Allah’ın kendisine şifa vereceğine inanarak sabahları aç karına içerse, Bi-iznillah hastalığına şifa olur.
 2. Bir kimse rızkının genişlemesi, borcundan kurtulması, hapisten kurtulması, düşmanlarından kurtulması veya önemli bir isteğinin kabul edilmesi için bir zalimden yardım dilemesi gerekirse, abdestli olarak 170 kere Ayete’l-Kürsi’yi okursa istediği verilir.
 3. Her gün 18 kere Ayete’l-Kürsi okuyanın kalbi hikmetle dolar; 100 kere okuyan bir takım ilahi lütuflara ulaşır; 120 kere okuyan her türlü kaza ve beladan korunu; 170 kere okuyana herkes itaat eder.
 4. Zülmünden korkulana karşı, yanına gidilirken 18 kere okunursa kötülüklerden korunu. Her gün 18 defa okunursa, Allah’u Teala o kulunun kalbini tevhid nuruyla ihya eder. Kalbini ledünni ve hikmet ilmi ile doldurur, rızkına bolluk verir, kadrini yüce kılar.
 5. Ayete’l-Kürsi 50 kere okunup mallarının üzerine üfürülürse, hırsızdan, diğer Felaketlerden koruma altına alınır. Ayrıca servetinin bereketi olmasını sağlar.
 6. Bir zalimin yanına giderken Ayete’l-Kürsi okuyup;
  ["Yâ Hayy’u, Yâ Kayyûm, Yâ bedî’as-semâvâti vel-ard Yâ zel-Celâli vel-İkrâm"] duasından sonra: " Ya Rabbi! Bu ayeti kerime ve içindeki yüce isimlerin hürmetine bu zalimin dilini bağla, ağzını kilitle, hakkımda iyilikten başka bir şey konuşmasın." der de zalimin yanına girerse, Allah2u Teala o zalimi dilsiz gibi kılar, Allah’u Tela’nın izniyle ondan zarar gelmez.
 7. Bir kimse Ayete’l-Kürsi’yi bir kağıda yazıp, kapısının üzerinde temiz bir yerde bulundurursa, evde bulunan aile fertlerive malı her türlü Felakete karşı emniyette olur. Aynı şekilde iş yerinin münasip bir yerine asılırsa, müşterilerinin gelmesine vesile olur.
 8. Korkuylu bir mekanda bulunan veya kötülük ve zulümlerden çekindiği kimseler arasında olan kişi, 21 kere Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah’u Teala onların şerrinden, okuyan kulunu muhafaza eder.
 9. 40 gün sûreyle her gün 1000 kere okuyanın isteği ne ise Allah’u Teala’nın izniytle gerçekleşir.
 10. Cuma günü ikindi namazından sonra 178 kere okuyanın duaları kabul olunur.
 11. Bir kimse Cuma günü ikindiden sonra Ayete’l-Kürsi’yi ıssız bir yerde 17 defa okursa, daha evvel kendinde bulunmayan haller meydana gelir. O anda dua etse, duası kabul olunur.
 12. Nazarolmuş kişiye 7 kere okunursa, Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulur.
 13. Bir kimse, her gün 100 tane Ayete’l-Kürsi’yi okursa kendisinde ruhani haller ortaya çıkar.
 14. Bir kişi cuma gübü sabah namazına 1 veya 1,5 saat kala kalkıp abdest alır, kıbleye karşı diz üstü oturur ve 313 kere Ayete’l-Kürsi’yi okuduktan sonra :"Ey ulu rabbim! bu ayeti kerimenin hürmetine, bedir savaşına katılan 313 sahabe hürmetine, "… sıkıntımı gider" (… kısmında ihtiyacını söyler) diye dua ederse, Allah’u Teala onun istediğini yerine getirir."
 15. Her kim teheccüd vaktinde kıbleye dönerek 313 kere Ayete’l-Kürsi’yi okuduktan sonra ellerine kaldırrır ve istediğini rabbine bildirirse, bi-iznillah duası kabul olur.
 16. Bir kimse evbinden çıkarkenyahut düşmanlarından korktuğunda veyahut yırtıcı hayvanlardan korktuğunda Ayete’l-Kürsi’yi okursa Hakk Teala 70.000 melek gönderir. Onun için istiğfar ederler ve korktuğu şeylerden emin kılar, muhafaza ederlerEvine döndüğünde deAyete’l-Kürsi’yi okursa, Allah’u Teala o kulundan fakirliği kaldırır.
 17. Muhakkak Ayete’l-Kürsinin lisanı vardır. Bir mümin Ayete’l-Kürsi’yi okuduğunda, Arş-ı Ala’nın altında secdeye kapanır. Kendisini okuyanın Rabbül Alemin’den Affolmasını ister.

Ömer SEYHAN

1983 Muş doğumlu, Şubat 2007'den beri evli ve bir çocuk babasıdır. Belli dönem ve sürelerde Muş, Ankara, Bursa, Hatay, Adıyaman, Kütahya, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde ikamet etmiş, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce bilmekte olup, halen Eskişehir'de yaşamaktadır.

Benzer Yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir