Nisa Suresi Türkçe Meali ve Hakkında Bilgi

Bazı bölümlerinde kadın haklarından da bahsedildiği için bu sure kadın manasında Nisa adını almıştır. Medine döneminde Ahzab suresinden sonra nazil olmuştur. 176 ayettir. Kuran-ı Kerim’in 4. suresidir. İniş (nüzul) sırasına göre ise 98. suredir. Bu sure, Kuran-ı Kerim’in yedi uzun suresinden (es-seb’u’t-tıval) birisidir. Yedi uzun surenin diğer altısı Bakara, Âl-i İmran, Mâide, En’am, A’raf, Yunus (veya Kehf) sureleridir.

Hz. Ayşe (r.anh)’den nakledildiğine göre Peygamberimiz H.z Muhammed (s.a.v.), aralarında Nisa suresinin de bulunduğu yedi uzun sure hakkında şöyle buyurmuştur: “Kur’an’ın yedi uzun suresini, kim öğrenip bellerse, o kişi âlim sayılır”.(Kynk.-1)

Nisa Suresinin İçerdiği Konular

 • Yetim ve kadın hakları,
 • Miras hükümleri,
 • Evlilik hukuku,
 • İbadet hükümleri,
 • Uyulması gereken toplumsal kurallar,
 • Yahudilerin ve Hıristiyanların yanlış inançları,
 • Yahudilerin ve münafıkların gerçek yüzleri,
 • Allah’a ve resulüne itaatin zorunluluğu,
 • Cihadın önemi,
 • İman edip sâlih amel (iyi işler) işleminin lüzumu.

Nisa Suresindeki Mesajlar

 • Allah’tan korkulmalı ve akrabalık bağları koparılmamalıdır.
 • Yetim malı yemekten kesinlikle sakınılmalıdır.
 • Dörde kadar evlilik yapılabilir. Ancak adalet prensibi itibarıyla esas olan tek eşliliktir.
 • Miras, adaletli bir şekilde paylaştırılmalıdır.
 • Zinadan kesinlikle uzak durulmalı; zina eden kadın ve erkek cezalandırılmalıdır.
 • Allah, tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Ancak bilerek günahta ısrar edenlerin tövbelerini kabul etmez.
 • Kadınlara karşı iyi davranılmalıdır.
 • Başkalarının malına, canına ve namusuna zarar vermekten kaçınılmalıdır.
 • Kıskançlık yapılmamalıdır.
 • Ana-babaya ve diğer insanlara iyi davranılmalıdır.
 • Allah’a ve ahiret gününe inanıp yararlı işler yapanların ecrini Allah mutlaka verir. Ayetlerini inkâr edenleri ise cezalandırır.
 • Emanetler ehline verilmeli ve insanlar arasında adaletle hükmedilmelidir.
 • Düşmana karşı hazırlıklı olup gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Allah yolunda mücadele etmekten çekinilmemelidir.
 • Şahitlik görevinden kaçınılmamalı ancak yalan yere şahitlik yapılmamalıdır.
 • Allah, insanların bütün işlerini bilir.
 • Bütün peygamberlerin hak olduğuna inanılmalıdır.
 • Allah katında hiç kimse imtiyazlı değildir. Kim bir kötülük işlerse karşılığını görür.

Dipnotlar

Kynk.-1: Müsned. VI, 73, 82.

Ömer SEYHAN

1983 Muş doğumlu, Şubat 2007'den beri evli ve bir çocuk babasıdır. Belli dönem ve sürelerde Muş, Ankara, Bursa, Hatay, Adıyaman, Kütahya, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde ikamet etmiş, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce bilmekte olup, halen Eskişehir'de yaşamaktadır.

Benzer Yazılar