Al-İ İmran Suresi Türkçe Meali ve Hakkında Bilgi

Kur’an-ı Kerim’in yedi uzun suresinden (es-seb’u’t-tıval) birisidir. Adını 33. ayetinde geçen ve “İmran ailesi” anlamına gelen lafızdan almaktadır. Âl-i İmrân (İmran ailesi), Hz. Meryem’in babasının mensup olduğu ailenin adıdır. Bu sureye “Eman” (güven), “Kenz” (hazine), “Ma’niyye” (faydalı), “Mücadele“, “İstiğfar” ve “Tayyibe(temiz, iyi, güzel) suresi de denir. Bakara suresi ile beraber her ikisinede Peygamberimiz Hz. Muhammed (Salallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından “Zehravan” (iki gül; parlak, nurlu iki sure) adı da verilmiştir.(Kynk-1)

Hz. Peygamber, Bakara ve Âl-i İmrân surelerini iyi bilip de gereğiyle amel edenlere, bu surelerin kıyamette şefaatçi olacağını belirtmiştir. (Kynk-2) 200 ayetten oluşan sure Medine’de, Enfâl suresinden sonra nazil olmuştur. Kuran daki mevcut sırası 3 (üç) ancak iniş (nuzul) sırası itibariyle 94. suredir.

Suredeki Temel Konular

 • Allah’u Teala’nın sıfatları,
 • Kuranın özellikleri,
 • Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. İbrahim’in kıssalarından kesitler,
 • Ehl-i kitabın durumu; kendi kitaplarına, Peygamberimize ve Müslümanlara karşı olan olumsuz tutumları,
 • Müslümanların, münafıkların ve müşriklerin Uhud Savaşındaki tutum ve davranışları,
 • Müslümanların Ehl-i kitaba karşı tutumları,
 • Peygamberlik; Allah’ın bütün elçilerinin hak olduğu ve bunlara imanın gerekliliği,
 • Allah rızası için her türlü sıkıntıya katlanmanın gereği ve önemi; sabretmenin Müslümanlara kazandıracağı hususlar.

Surenin Temel Mesajları

 • Yaratıp yöneten, her şeyi bilen sadece tek ilah olan Allah’tır.
 • Allah’u Teala Kuranı, Tevrat ve İncili tasdik edici olarak indirmiştir.
 • Allah’u Teala, dünyada kafirlere karşı müminleri destekleyecektir.
 • İnkârcıların tutundukları şeyler onlara ahirette yarar sağlamayacaktır.
 • Dünya hayatı geçicidir; inananlar, cazibesi hoş görünse de, dünyaya aldanmamalıdırlar.
 • Allah’u Teala katında din İslam’dır.
 • Allah’ın ayetlerini inkar eden, elçilerine düşmanlıkta bulunan ve onun kitabından yüz çevirenlerin bütün işleri boşa gider.
 • Her şeyin hakimi Allah’tır. O dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. O her şeye kadirdir, gizli açık her şeyi bilir.
 • Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmemeli, ilişkilerinde dikkatli ve akıllı olmalıdırlar.
 • Ahirette herkes, iyi kötü bütün yaptıklarını bulacaktır.
 • Allah’ı seven, ona ve Elçisine itaat etmelidir.
 • Ehl-i Kitab’ın Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. İbrahim hakkındaki anlayışları ve bu mübarek şahıslara yükledikleri sıfatlar batıldır.
 • Ehl-i Kitap içinde dürüst kimseler bulunduğu gibi, çıkarları için sözlerinden cayanlar da vardır. Onlardan bir grup, Allah’u Tealaya yalan isnad etmişlerdir. Ayrıca onların içinde Allah’u Tealaya ve ahiret gününe inanan, ibadet eden iyi kimseler de vardır. İyiler iyiliklerinin, kötüler de kötülüklerinin karşılığını göreceklerdir.
 • Bütün peygamberler, aynı kaynaktan gelen ve birbirlerini destekleyen elçilerdir. Bu bakımdan hepsine inanılması gerekir.
 • İslam’dan başka bir din, Allah’u Teala katında geçerli değildir.
 • İnkarcı toplumlara ebedi lanet ve azap vardır. İnkarcılar, dünya dolusu altını fidye olarak verseler de onlardan bu kabul edilmeyecektir.
 • Hayır ve yardım olarak, kişi sevdiği değerli şeylerden infakta bulunmalıdır.
 • İbadet maksadıyla yapılan ilk mabed, güvenli şehir Mekke’de bulunan Kabe’dir. İmkânı olanların oraya hacc etmesi Allah’ın bir hakkı olup, farzdır.
 • Müslümanlar, Ehl-i Kitab’ın telkinlerine kanmamalıdırlar. Onlar, Müslümanları hak yoldan saptırmaya, eziyet vermeye çalışırlar.
 • Müminler, Allah’tan hakkıyla korkmalı, Kur’an’a sarılmalı, ayrılığa düşmemelidirler.
 • Müslümanlar, insanlar içindeki en hayırlı topluluktur.
 • Müminler, kendilerinden başkalarını dost edinmemelidirler. Çünkü inanmayanlar, hep müminlerin aleyhine çalışır, ikiyüzlü davranırlar.
 • Diğer toplumlar gibi Müslümanlar da zaman zaman sıkıntılı anlar yaşayabilirler. Bu, onlar için bir imtihandır. Bu gibi durumlarda Allah’u Tealaya güvenip, sabredilmeli ve ondan yardım istenmelidir. Yüce Allah’u Teala, sıkıntılı anlarda müminlere yardım elini uzatır. Nitekim Bedir ve Uhud savaşlarında müminlere yardım etmiştir. Müminler sabırlı olmalı, düşmanlara karşı hazırlıklı bulunmalı ve sadece Allah’tan korkmalıdırlar. Başarıya ancak böyle ulaşılır.
 • Faiz, haramdır.
 • Allah’u Teala için harcamada bulunmak, öfkeyi yenmek, affetmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, takvanın gereklerindendir. Böyle davrananlar ilahî bağışa ve ebedî cennetlere kavuşurlar.
 • Ölüm, Allah’ın izniyledir. Müslümanlar ölümden korkmamalı, ölüm korkusuyla cihattan kaçınmamalıdırlar. Savaş, bir imtihandır. Ölüm gelecek olunca, sadece savaşta değil, insanı evinde bulup yakalar. Zira herkesin dönüşü Allah’u Tealayadır. Allah’u Teala yolunda her türlü sıkıntıya katlananlar, cihad edenler, şehit olanlar, cenneti kazanacaklardır.
 • Müminler, Peygamber’in yaptığı gibi, birbirine karşı yumuşak davranmalı, işlerini istişare ile yürütmeli, karar verince de Allah’u Tealaya güvenip, ondan yardım dilemelidirler. Zira Allah’ın yardım ettiğini kimse yenemez; onun terk ettiğine de kimse bir fayda sağlayamaz.
 • Peygamberler, en dürüst örnek insanlardır.
 • Allah’u Teala, elçilerini göndermekle insanlara büyük bir lütufta bulunmuştur. Zira hak yoluna çağıran elçilerini göndermeseydi insanlar şaşkınlık içinde kalırlardı.
 • Allah’u Teala izin vermedikçe inkarcılar müminlere zarar veremez; onlardan korkulmamalıdır.
 • Allah’u Tealaya ve peygamberlerine inanan kişi cimrilikten kaçınmalı ve Allah’u Teala yolunda infakta bulunmalıdır.
 • Her can ölümü tadacak ve dünyada iken yaptığının karşılığını eksiksiz görecektir.
 • Ehl-i kitap, Allah’ın kendilerine indirdiği ayetleri gizleyip, çıkarlarına alet etmişlerdir. Fakat onların bu yaptıkları cezasız kalmayacaktır.

Dipnotlar

 1. 1.Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 42.
 2. 2.Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 42; Tirmizi, Fedâilü’l-Kur’an, 4

Ömer SEYHAN

1983 Muş doğumlu, Şubat 2007'den beri evli ve bir çocuk babasıdır. Belli dönem ve sürelerde Muş, Ankara, Bursa, Hatay, Adıyaman, Kütahya, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde ikamet etmiş, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce bilmekte olup, halen Eskişehir'de yaşamaktadır.

Benzer Yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir