Tekasür Suresi’nin Fazilet ve Sırları

 Tekasür Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Tekasür Suresi’nin Fazilet ve Sırları

  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Tekasür suresini okumaya devam eden kişi manevi alemde ‘şükrü eda eden’ diye isimlendirilir.(1)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir kere Ashabına buyurdu ki: “sizin herbiriniz her gün 1.000 ayet okumayaz mı?” buyurdu. Onlar (Radıyallahü Anhüm): “Buna kimin gücü yeter ya Resulallah?” dediklerinde, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Sizin biriniz Tekasur suresini okumaya kadir değil midir?” buyurdu.(2)

Rivayet Edildi ki:

  • Her gün okuyan kabir azabından emin olur.
  • Tam ve yarım baş ağrıları için Tekasür suresinin ikindi namazından sonra okunması çok faydalıdır.
  • Her gün okuyan, İlahi hoşnutluğa mazhar olur; işleri açılır, kazancı artar.
  • Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde üç defa okunur.
  • Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, kendisine dünyada verilen nimetlerden dolayı hesaba çekilmez.
  • Bir kişi, yağmur yağarken oturup ara vermeksizin 7 kere bu sureyi okursa, Allah’u Teala o kimseye hesapsız sevap verir.

[tabs type=”vertical”]
[tabs_head]
[tab_title]Tekasür Suresi Ok Takipli Dinle[/tab_title]
[tab_title]Tekasür Suresi Kıraatli Türkçe Meali[/tab_title]
[tab_title]Tekasür Suresi Kıraatsiz Türkçe Meali[/tab_title]
[tab_title]Tekasür Suresini Öğren Dersimiz Kuran-ı Kerim[/tab_title]
[tab_title]Tekasür Suresini Öğren – Nihat Temel İle[/tab_title]
[tab_title]Online Tekasür Suresi Oku[/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]http://www.youtube.com/watch?v=Na8FvMaLoso[/tab]
[tab]http://www.youtube.com/watch?v=tqB_gGdRPlo[/tab]
[tab][/tab]
[tab]http://www.youtube.com/watch?v=ulhXqxZYvw4[/tab]
[tab]http://www.youtube.com/watch?v=KzBulQUMngY[/tab]

[tab]Ahmed Hüsrev Hattı ile Tekasür Suresi Oku

1.Bilgisayar Hattı İle Tekasür Suresi Oku

2. Bilgisayar Hattı İle Tekasür Suresi Oku

Hafız Osman İle Tekasür Suresi Oku

Hamid Aytaç Hattı İle Tekasür Suresi Oku

Tecvid Tevafuklu Hat İle Tekasür Suresi Oku[/tab]
[/tabs]

Dipnot ve Kaynaklar

  1. Suyuti, Câmi’ussağir, 4/468, no.6002; Deylemî, Müsnedül-Firdevs
  2. Hakim, Müstedrek, 1/567; Beyhakî, Şü’abül-İmân, 2/497

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir