Münafikun Suresi’nin Fazilet ve Sırları

 Münafikun Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Münafikun Suresinin Fazilet ve Sırları

Münafikun Suresinin Fazilet ve Sırları
Münafikun Suresinin Fazilet ve Sırları
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Münafikun Suresini okursa, münafıklıktan kurtulur."(1)

Rivayet Edildi ki:

  • Hasetçilerin şerrinden koprunmak için 100 kere okunur.
  • Bu sure, göz ağrısı ve her türlü sancılı hastalıklara şifadır.

Dipnot ve Kaynaklar

  1. Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/497

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir