X

Maide Suresinin Fazilet ve Esrarı (Sırları)

Maide Suresinin Fazilet ve Esrarları Hakkında Hadisi Şerifler

Maide Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

  1. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Erkeklerinize Maide Suresini, kadınlarınıza da Nur Suresini öğretiniz."(1)
  2. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim, Maide suresini okursa, Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahudi ve Hristiyanların adedince ona hasene yazar."(2)

Maide Suresinin Sırları Hakkında Rivayetler

  1. Maide Suresi, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e deve üzerinde iken nazil oldu. Bu surenin esrar ve azametinden dolayı deve bile Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i yüklenmeye takat getiremedi ve Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) deveden indi.
  2. Bu sureye meleküt aleminde "kurtarıcı" denir. Kendisini okuyan kimseyi, kıyamet günü azap meleklerinin elinden kurtarır.
  3. Her gün okumaya devam eden, kıyamet günü azaptan emin olur.
  4. Her türlü zarardan korunmak için bu mübarek sure yedi kere okunur.
  5. 40 kere okumak, rızkın artmasına vesiledir.
  6. Bir kimseyi içki ve kumardan, zina etmekten, faiz yemekten ve benzeri kötü ahlaktan vazgeçirmek için, Cuma namazından sonra temiz bir tabağa safran mürekkebi ile Maide Suresinin 90, 91 ve 92. ayetleri yazılır ve o tabağa su koyup içirilirse, Allah2u Teala’nın inziyle bu durumdan kurtulur.

Dipnotlar

  1. Suyuti, Cami’ussağir, 4/328, no.5482; Beyhaki, Şü’abül-İman
  2. Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri (İrşadü Aklis-Selim), 2/324

Kuran-ı Kerim ile ilgili bir önceki Hûd Suresinin Fazilet ve Sırları başlıklı konuda Hud Suresi, Hud Suresinin Fazileti ve Hud Suresinin Sırları hakkında bilgiler ve videolara yer verilmektedir.

Yazı en son ne zaman güncellendi? : 12 Ağustos 2012 11:59