X

A’la Suresi’nin Fazilet ve Sırları

A'la Suresi'nin Fazilet ve Sırları

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim (sevabını umarak) A’la suresini okursa, Allah’ü Teala ona İbrahim (Aleyhisselam), Musa (Aleyhisselam), ve Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)‘e indirdiği kitaplarının harfleri sayısınca ecir ve sevap ihsan eder."(1)
 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğagün ve A’la) Surelerini okurdu.(2)

Rivayet Edildi ki:

 • 3 defa okuyan, yolculuktan sağ salim döner,
 • Bu sure Hamile bir kadın için yazılır ve bu yazaım işi arabi ayın ilk günlerinde gerçekleştirilirse, bi-iznillah doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur.
 • Mahsulü zararlı şeylerden korumak için okunur.
 • Her kim bu sureyi Cuma günü yazar ve üzerinde taşırsa, bütün afet, bela ve kötülüklerden korunur.

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/407; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/590
 2. Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21

Kuran-ı Kerim ile ilgili bir önceki Tarık Suresi'nin Fazilet ve Sırları başlıklı konuda Cin, hasene ve ihtilam hakkında bilgiler ve videolara yer verilmektedir.

Yorumlar (2)

 • Duželtme gelsin yazan şeylere bakın terbiyesizce olan güvencemiz kırılıyor...

  • Enver Bey,

   Tam neyden bahsettiğinizi bilemiyorum ama Sitem düzenli olarak hacklenmiş ve tüm konulara benden habersiz mesajlar yazılmış tümünü yeni gördüm ancak düzeltebildik tek tek kusura bakmayın