Al-i İmran Suresinin Fazileti Hakkında

 Al-i İmran Suresinin Fazileti Hakkında

Al-i İmran Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Al-i İmran Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler
Al-i İmran Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Al-i İmran Suresinin Fazileti ile İlgili Hadisi Şerifler

 1. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim Âl-i İmran suresini Cuma günü güneş batıncaya kadar okursa melekler onun için geceye kadar Allah’tan bağış dilerler."(1)
 2. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Al-i İmran suresini okur da o sureler içinde onları tefekkür ermeyen kişilere yazıklar olsun."(2)
 3. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim Bakara ve Al-i İmran’ı okursa, onlar Kıyamet günü gelir, şöyle derler:"Ya Rabbi, ona hiçbir azarlama yapılmasın." (3)
 4. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Cuma gecesi, Bakara ve Al-i İmran surelerini okursa Kuyamet gününde o sureler kanatlara dönüşür ve o kanatlarla sırat köprüsünün üzerinden (Cennete) uçar."(4)
 5. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Al-i İmran’ı okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde, okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir."(5)
 6. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim Al-i İmran’ı okursa (fakirlikten kurtulup) zengin olur."(6)
 7. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bu (Şehidallahü…’ ile başlayan) ayet-i kerime-i okuyan kimse için Allah’u Teala 70.000 tane melek yaratır. Kıyamete kadar onun için istiğfar ederler. O kimsenin affını isterler."
 8. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: " Fatiha-i Şerife, Ayete’l-Kürsi, Şehidallahü ve kulillahümme ayetleri nazil olurken bu sure ve ayet-i kerimeler Arş’a sarılarak:
  -"Bizi isyan eden bir topluma mı indireceksin?" dediler. Mevla Teala’da:
  -"İzzetim, Celalim ve Yüce Şanım hakkı için, herhangi bir kul, sizi her farz namazın arkasından okursa, mutlaka onda olan (günahlar)ı mağfiret ederim, o kişiyi firdevs cennetine yerleştiririm, her gün o kişiye 70 kere (rahmetimle) nazar ederim ve o kişinin 70 ihtiyacını görürüm ki, o ihtiyaçların en aşağısı günahların bağışlanmasıdır."(7)

Al-i İmran Suresinin Fazileti ile İlgili Ashab-ı Kiram, Evliyaullah ve Alimlerin Rivayetleri

 1. Ebul-Leys Semerkandi (Rahimehullah) dedi ki: "Al-i İmran suresinin 26. ve 27. ayetlerini sabah ve akşam okuyan kişiyi, Yüce Allah zilletten kurtarır, aziz kılar. Kalbini Allah sevgisi ile doldurur ve rızkını bol eder."(8)
 2. Ebu Hüreyre (Radıyallahü Anh)’den rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) her gece Al-i İmran’ın sonundan on ayet ki, (190. ayetinden 200. ayetine) okur ve: "Her kim bir gece içinde Al-i İmran suresinin sonunu okursa, o geceyi ibadetle geçirmiş sevabı yazılır."(9)

  Ebu Hureyre (Radıyallahü Anh) dedi ki:" Resulullah (Sallalaahü Aleyhi ve Sellem) her gece Al-i İmran suresinin sonundan 10 ayet okurdu."(10)

 3. Hazreti Osman (Radıyallahü Anh)’dan şöyle rivayet edildi: "Her kim bir gece içinde Al-i İmran suresinin 190-200. ayetlerini okursa, o gece ibadetle geçirmiş sevabı yazılır."(11)

  Rivayet edildi ki: "Gece uyanıp evinden çıkınca göğe bakıp, Al-i İmran suresinin sonundaki ayetlerini okumak müstehaptır. Çünkü Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) böyle yapardı."(12)

Dipnotlar

 1. Suyuti, Dürrul-Mensür, 2/140;Darimi, Fedailül-Kuran, 16, no.3400
 2. Münziri, Tergib ve Terhib, no.2256
 3. Darimi, Fedailül–Kuran, 16, no.3397
 4. Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri (İrşadü Aklis-Selim), 2/137
 5. Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-TE’vil), 1/198
 6. Darimi, Fedailü’l-Kuran, 16, no.3398
 7. İbni Sünni, Sahih, 49; suyuti, Dürru’l-Mensür, 2/165
 8. Ebul-Leys Sermerkandi, Tefsirul-Kuran, 1/287
 9. Heysemi, Mecme’uzzevahid, 2/77;Darimi, Fedailül-Kuran, 16, no.3399
 10. Heysemi, Mecme’uzzevaid, 2/77
 11. Suyuti, Dürrul-Mensür, 2/241
 12. Nevevi, Ezkâr, 29

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir