Bazı Sureleri Okuma Sevabının Fazla Olması

 Bazı Sureleri Okuma Sevabının Fazla Olması

Bazı Surelerin Okunduğunda Diğerlerine Nazaran Daha Fazla Sevap Kazandırıyor Olması Nasıldır

Bazı Surelerin Okunduğunda Diğerlerine Nazaran Daha Fazla Sevap Kazandırıyor Olması Nasıldır
Bazı Surelerin Okunduğunda Diğerlerine Nazaran Daha Fazla Sevap Kazandırıyor Olması Nasıldır

Allah’u Teala’nın, kendisinde güçlük olmayan bazı ibadetler için, onlar ayarında hatta onlardan çok daha meşakkatli ibadetlere verdiğinden daha fazla sevap vermesine hiç bir mani yoktur. Çünkü bu, Allah için hiç de zor değildir. Onun fazl ve kereminin hududu yoktur.  Şunu kabul etmek gerekir ki,  “Kim bir iyilik yaparsa ona on (10) katıyla sevap vardır.” (En’am Suresi 160) vaadiyle bir harfe on sevap veren Allah, dilerse İhlas suresine diğerlerinin tamamına veya üçte birine denk bir sevap verebilir. Buna mani bir durum ve aksini ispata yarayacak şer’i bir delil yoktur. Tam aksine “Allah dilediğini yapar” (İbrahim Suresi 27)  ve “Dilediği gibi hüküm verir” (Maide Suresi 1) gibi Kuran ayetlerinden başka sebep aramakda doğru olmaz.

En iyisi bu ve benzeri konuları Allah’ın ilmine bırakmaktır. Allah’ın bilgisini kendisine tahsis ettiği müteşabihlerden murad budur. İhlas okuyanın, Kuranın üçte birini okuyana denk sevap alması keyfiyeti mahiyet itibariyle aynı olan bazı zaman ve yerlerde yapılan ibadetlerin başkalarında yapılandan daha çok sevaba mukabil olmasından daha zor anlaşılır bir şey değildir. Hatta bazı ibadelterin bazı zaman ve yerlerde ifasının vacip, bazılarında ise haram oluşundaki hikmeti anlamak daha zordur. İşte bütün bunların hikmetini en iyi bilen Allah’u Tealadır.

Bu konuyu bir misalle açıklamak gerekirse şöyle denilebilir; Mesela bin tane mısır ekilmiş bir tarla farzedelim. Bazı tanelerin yedi sümbül verdiğini farzetsek, her bir sümbülde de yüzer adet mısır tanesi varsa bu durumda sümbül veren yedi tane bütün tarlanın üçte ikisine denk geliyor demektir. Bunun gibi bir mısır tanesi on sümbül verse,  her sümbülde ikiyüz tane olsa, bu durumda bir tek tane, tarlaya ekilen tanelerin iki misli kadar olur.Bunu daha fazla devam ettirebiliriz. İşte Kuran-ı Hakimi nurani, mukaddes semavi bir tarla olarak düşünüyoruz. Her bir harfi asıl sevabıyla birer tane hükmündedir. Diğer surelerin sümbülleri nazara alınmadığında Yasin, İhlas, Fatiha, Kafirun, Zilzal sureleri bütün Kuran ile tartılabilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir