Bakara Suresi Meali

Bakara Suresi Hakkında Bilgiler

Bakara sûresi, Kur’ân-ı Kerim’in, ayrıntılı bir özeti durumunda olup, 286 âyetten oluşmaktadır. Medine döneminde hicretten hemen sonra inmeye başlamış ve yaklaşık on (10) yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Bakara ismi 67-71 âyetlerinde yer alan bakara kıssasından alınmıştır.

Kur’ân’ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır. Sûre bir mukaddime, dört ana maksat ve bir neticeden oluşmaktadır.

  • Mukaddime: Kur’ân’ın şanını, görevini bildirir ve ondaki hidâyetin temiz kalb taşıyanlar nezdinde âşikâr olup kalbi hasta ve bozuk olanların ondan yüz çevireceklerini bildirir.
  • Birinci maksat: Bütün insanları İslâm’a dâvet eder.
  • İkinci maksat: Özellikle Ehl-i Kitabın yanlışlarını düzeltip Kur’ânı tasdik etmeye çağırır.
  • Üçüncü maksat: Bu dinin ahkâmını ayrıntılı olarak bildirir.
  • Dördüncü maksat: Bu hükümlerin yerine getirilmesini sağlayacak müeyyidelere ve teşvik edici hususlara yer verir.
  • Netice: Mezkûr maksadları içeren dâveti kabul edenleri tanıtır; onların dünya ve âhiretteki âkıbetlerini açıklar.

    Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Bakara suresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek büyük bir berekettir. Onu terketmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır. Tembeller bunu devamlı okumaya güç yetiremezler. Onun okuyana sihirbazların sihri tesir etmez.”

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir