SURELERİN SIR VE FAZİLETLERİ
Anasayfa | Etiket Arşivi: Türkçe Meal

Etiket Arşivi: Türkçe Meal

Maide Suresi Türkçe Meali Dinle

Maide Suresi türkçe Meali

Kuranı Kerimin 5. Suresi Olan Maide suresinin Abdullah Yücel tarafından seslendirilmiş kıraatli mealini dinleyebilirsiniz. Bu meal çok uzun sürmekle birlikte hem aşır ile kuran okunuyor daha sonra meali okunuyor meal ile ezberlemek isteyenler için çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

Devamını Oku »

Kıraatli Nisa Suresinin Türkçe Sesli Meali

Maide Suresi türkçe Meali

Devamını Oku »

Kıraatli Al-i İmran Suresi Türkçe Meali

Maide Suresi türkçe Meali

Devamını Oku »

Al-İ İmran Suresi Türkçe Meali ve Hakkında Bilgi

Kur’an-ı Kerim’in yedi uzun suresinden (es-seb’u’t-tıval) birisidir. Adını 33. ayetinde geçen ve “İmran ailesi” anlamına gelen lafızdan almaktadır. Âl-i İmrân (İmran ailesi), Hz. Meryem’in babasının mensup olduğu ailenin adıdır. Bu sureye “Eman” (güven), “Kenz” (hazine), “Ma’niyye” (faydalı), “Mücadele“, “İstiğfar” ve “Tayyibe” (temiz, iyi, güzel) suresi de denir. Bakara suresi ile beraber her ikisinede Peygamberimiz Hz. Muhammed (Salallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından “Zehravan” (iki gül; parlak, nurlu iki sure) adı da verilmiştir.(Kynk-1) Hz. Peygamber, Bakara ve Âl-i İmrân surelerini iyi bilip de gereğiyle amel edenlere, bu surelerin kıyamette şefaatçi olacağını belirtmiştir. (Kynk-2) 200 ayetten oluşan sure Medine’de, Enfâl suresinden sonra nazil olmuştur. Kuran daki mevcut sırası 3 (üç) ancak iniş (nuzul) sırası itibariyle 94. suredir. Suredeki Temel Konular Allah’u Teala’nın sıfatları, Kuranın özellikleri, Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. İbrahim’in kıssalarından kesitler, Ehl-i kitabın durumu; kendi kitaplarına, Peygamberimize ve Müslümanlara karşı olan olumsuz tutumları, Müslümanların, münafıkların ve müşriklerin Uhud Savaşındaki tutum ve davranışları, Müslümanların Ehl-i kitaba karşı tutumları, Peygamberlik; Allah’ın bütün elçilerinin hak olduğu ve bunlara imanın gerekliliği, Allah rızası için her türlü sıkıntıya katlanmanın gereği ve önemi; sabretmenin Müslümanlara kazandıracağı hususlar. Surenin Temel Mesajları Yaratıp yöneten, her şeyi bilen sadece tek ilah olan Allah’tır. Allah’u Teala Kuranı, Tevrat ve İncili tasdik edici olarak indirmiştir. Allah’u Teala, dünyada kafirlere karşı müminleri destekleyecektir. İnkârcıların tutundukları şeyler onlara ahirette yarar sağlamayacaktır. Dünya hayatı geçicidir; inananlar, cazibesi hoş görünse de, dünyaya aldanmamalıdırlar. Allah’u Teala katında din İslam’dır. Allah’ın ayetlerini inkar eden, elçilerine düşmanlıkta bulunan ve onun kitabından yüz çevirenlerin bütün işleri boşa gider. Her şeyin hakimi Allah’tır. O dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. O her şeye kadirdir, gizli açık her şeyi bilir. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmemeli, ilişkilerinde dikkatli ve akıllı olmalıdırlar. Ahirette herkes, iyi kötü bütün yaptıklarını bulacaktır. Allah’ı seven, ona ve Elçisine itaat etmelidir. Ehl-i Kitab’ın Hz. Meryem, ...

Devamını Oku »

Bakara Suresi Meali

Bakara Suresi Hakkında Bilgiler Bakara sûresi, Kur’ân-ı Kerim’in, ayrıntılı bir özeti durumunda olup, 286 âyetten oluşmaktadır. Medine döneminde hicretten hemen sonra inmeye başlamış ve yaklaşık on (10) yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Bakara ismi 67-71 âyetlerinde yer alan bakara kıssasından alınmıştır. Kur’ân’ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır. Sûre bir mukaddime, dört ana maksat ve bir neticeden oluşmaktadır. Mukaddime: Kur’ân’ın şanını, görevini bildirir ve ondaki hidâyetin temiz kalb taşıyanlar nezdinde âşikâr olup kalbi hasta ve bozuk olanların ondan yüz çevireceklerini bildirir. Birinci maksat: Bütün insanları İslâm’a dâvet eder. İkinci maksat: Özellikle Ehl-i Kitabın yanlışlarını düzeltip Kur’ânı tasdik etmeye çağırır. Üçüncü maksat: Bu dinin ahkâmını ayrıntılı olarak bildirir. Dördüncü maksat: Bu hükümlerin yerine getirilmesini sağlayacak müeyyidelere ve teşvik edici hususlara yer verir. Netice: Mezkûr maksadları içeren dâveti kabul edenleri tanıtır; onların dünya ve âhiretteki âkıbetlerini açıklar. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Bakara suresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek büyük bir berekettir. Onu terketmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır. Tembeller bunu devamlı okumaya güç yetiremezler. Onun okuyana sihirbazların sihri tesir etmez.”

Devamını Oku »