SURELERİN SIR VE FAZİLETLERİ
Anasayfa | Etiket Arşivi: Ali İmran Türkçe Meal Dinle

Etiket Arşivi: Ali İmran Türkçe Meal Dinle

Al-İ İmran Suresi Türkçe Meali ve Hakkında Bilgi

Kur’an-ı Kerim’in yedi uzun suresinden (es-seb’u’t-tıval) birisidir. Adını 33. ayetinde geçen ve “İmran ailesi” anlamına gelen lafızdan almaktadır. Âl-i İmrân (İmran ailesi), Hz. Meryem’in babasının mensup olduğu ailenin adıdır. Bu sureye “Eman” (güven), “Kenz” (hazine), “Ma’niyye” (faydalı), “Mücadele“, “İstiğfar” ve “Tayyibe” (temiz, iyi, güzel) suresi de denir. Bakara suresi ile beraber her ikisinede Peygamberimiz Hz. Muhammed (Salallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından “Zehravan” (iki gül; parlak, nurlu iki sure) adı da verilmiştir.(Kynk-1) Hz. Peygamber, Bakara ve Âl-i İmrân surelerini iyi bilip de gereğiyle amel edenlere, bu surelerin kıyamette şefaatçi olacağını belirtmiştir. (Kynk-2) 200 ayetten oluşan sure Medine’de, Enfâl suresinden sonra nazil olmuştur. Kuran daki mevcut sırası 3 (üç) ancak iniş (nuzul) sırası itibariyle 94. suredir. Suredeki Temel Konular Allah’u Teala’nın sıfatları, Kuranın özellikleri, Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. İbrahim’in kıssalarından kesitler, Ehl-i kitabın durumu; kendi kitaplarına, Peygamberimize ve Müslümanlara karşı olan olumsuz tutumları, Müslümanların, münafıkların ve müşriklerin Uhud Savaşındaki tutum ve davranışları, Müslümanların Ehl-i kitaba karşı tutumları, Peygamberlik; Allah’ın bütün elçilerinin hak olduğu ve bunlara imanın gerekliliği, Allah rızası için her türlü sıkıntıya katlanmanın gereği ve önemi; sabretmenin Müslümanlara kazandıracağı hususlar. Surenin Temel Mesajları Yaratıp yöneten, her şeyi bilen sadece tek ilah olan Allah’tır. Allah’u Teala Kuranı, Tevrat ve İncili tasdik edici olarak indirmiştir. Allah’u Teala, dünyada kafirlere karşı müminleri destekleyecektir. İnkârcıların tutundukları şeyler onlara ahirette yarar sağlamayacaktır. Dünya hayatı geçicidir; inananlar, cazibesi hoş görünse de, dünyaya aldanmamalıdırlar. Allah’u Teala katında din İslam’dır. Allah’ın ayetlerini inkar eden, elçilerine düşmanlıkta bulunan ve onun kitabından yüz çevirenlerin bütün işleri boşa gider. Her şeyin hakimi Allah’tır. O dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. O her şeye kadirdir, gizli açık her şeyi bilir. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmemeli, ilişkilerinde dikkatli ve akıllı olmalıdırlar. Ahirette herkes, iyi kötü bütün yaptıklarını bulacaktır. Allah’ı seven, ona ve Elçisine itaat etmelidir. Ehl-i Kitab’ın Hz. Meryem, ...

Devamını Oku »