SURELERİN SIR VE FAZİLETLERİ
Anasayfa | Yazar Arşivi: Ömer SEYHAN (sayfa 21)

Yazar Arşivi: Ömer SEYHAN

1983 Muş doğumlu, Şubat 2007'den beri evli ve bir çocuk babasıdır. Belli dönem ve sürelerde Muş, Ankara, Bursa, Hatay, Adıyaman, Kütahya, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde ikamet etmiş, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce bilmekte olup, halen Eskişehir'de yaşamaktadır.

Kuran Öğreniyorum 7. Bölüm

Dost Tv de yayınlanan ve Davut Kaya tarafından öğretilen kuran derslerinin 7. bölüm (Peltek Harfler konusu) videosudur. Süğresi 04:15‘dir

Devamını Oku »

Kuran Öğreniyorum 6. Bölüm

Dost Tv de yayınlanan ve Davut Kaya tarafından öğretilen kuran derslerinin 6. bölüm videosudur. Süğresi 09:53‘dir

Devamını Oku »

Nas Suresi Türkçe Sesli Meal

Devamını Oku »

Felak Suresi Türkçe Sesli Meali

Devamını Oku »

Kuran Öğreniyorum 5. Bölüm

Dost Tv de yayınlanan ve Davut Kaya tarafından öğretilen kuran derslerinin 5. bölüm videosudur. Süğresi 03:37‘dir

Devamını Oku »

Kuran Öğreniyorum 4. Bölüm

Dost Tv de yayınlanan ve Davut Kaya tarafından öğretilen kuran dersleri videosudur. Süğresi 22:31‘dir

Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim’den Nasiplenmek

Kuran-ı Kerim ile Nasiplenmek

Zaman hızla geçip gidiyor. Günler, aylar derken bir de bakıyoruz ki yıllar geçmiş, ömrümüzün büyük bir kısmı tükenmiş. Hızlı bir akışın içinde geçiyor günlerimiz. Eğer dikkat etmez, toparlanmaz, zaman muhasebesi yapmazsak aldanıp gidiyoruz. Kur’an-ı Kerim eğitimi ülkemizde eskiden beri yaz aylarında yoğunluk ve yaygınlık kazanıyor. Kurslar açılıyor, camilerde eğitim veriliyor. Bunları bir fırsat bilip çocuklarımızı bu kurslara yönlendirmeliyiz. Bu hayırlı kapıdan, hidayet menbaından çocuklarımızı mahrum etmemeliyiz. Çocuklarımıza rehberlik edecek bizleriz. Öyleyse hak ve hakikati tanımada onlara imkan ve fırsat sağlamalıyız. Başta kendimiz uygulayarak onları hayırlı amellere yönlendirmeliyiz. Ancak bu şekilde hem kendimizi hem de onları dünya ve ahiret ateşinden koruyabiliriz. Müslüman için Kur’an-ı Kerim asla ihmal edilemeyecek kadar önemlidir, mücellâ dinimizin temelidir. Öncelikle ibadetlerimiz Kur’an’sız olmaz. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeliyiz ki namazlarımızda kıraatimiz doğru olsun, namazlarımız Rabbimiz indinde kabul buyurulsun. Çünkü kıraat namazın farzlarındandır. Sonra Kur’an-ı Kerim rehberimizdir. Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v. buyurmuştur ki: “Size iki şey bıraktım, bunlara sarılırsanız sapmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ve benim sünnetimdir.” (Buhârî) Ayrıca Kur’an-ı Kerim okumak büyük mükafat vesilesidir. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim hatmi ilk Sahabe-i Kiram efendilerimizden bu yana müminlerin çok önem verdiği, alışkanlık haline getirdiği hususlar arasında yer almıştır. Büyüklerimizden Abdurrahman Tâhî k.s. hazretleri evlerde sesli Kur’an okumanın zulmeti kardıracağını buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim mümin için bir duadır, şefaat vesilesidir. Kişi Kur’an okudukça dua etmiş, Rabbine yaklaşmış olur. Cenab-ı Mevlâmız, müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim hakkında şöyle buyurmuştur: “Ona ne önünden ne ardından bâtıl yaklaşamaz. O herkes tarafından övülen ve hikmet sahibi olan Allah’tan indirilmiştir.” (Fussilet, 42) Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v. de şöyle buyurmuştur: “Kur’an ehli kimseler, Allah’ın ehli ve has kullarıdır.” (İbn Mâce, Nesâî) Bir seferinde Efendimiz s.a.v. buyurur: – Demir paslandığı gibi kalpler de paslanır. Bu söz üzerine sorulur: – Ey Allah’ın Rasulü, öyleyse kalplerin cilası nedir? Allah Rasulü s.a.v. şöyle cevaplar: – Kur’an okumak ve ölümü hatırlamaktır.” (Beyhakî) İmam Gazalî rh.a. Kur’an-ı ...

Devamını Oku »

Kuran’da Hz. Musa ve Hz. Hızır (a.s.)’ın Kıssası İzle

Devamını Oku »

Nisa Suresi Türkçe Meali ve Hakkında Bilgi

Bazı bölümlerinde kadın haklarından da bahsedildiği için bu sure kadın manasında Nisa adını almıştır. Medine döneminde Ahzab suresinden sonra nazil olmuştur. 176 ayettir. Kuran-ı Kerim’in 4. suresidir. İniş (nüzul) sırasına göre ise 98. suredir. Bu sure, Kuran-ı Kerim’in yedi uzun suresinden (es-seb’u’t-tıval) birisidir. Yedi uzun surenin diğer altısı Bakara, Âl-i İmran, Mâide, En’am, A’raf, Yunus (veya Kehf) sureleridir. Hz. Ayşe (r.anh)’den nakledildiğine göre Peygamberimiz H.z Muhammed (s.a.v.), aralarında Nisa suresinin de bulunduğu yedi uzun sure hakkında şöyle buyurmuştur: “Kur’an’ın yedi uzun suresini, kim öğrenip bellerse, o kişi âlim sayılır”.(Kynk.-1) Nisa Suresinin İçerdiği Konular Yetim ve kadın hakları, Miras hükümleri, Evlilik hukuku, İbadet hükümleri, Uyulması gereken toplumsal kurallar, Yahudilerin ve Hıristiyanların yanlış inançları, Yahudilerin ve münafıkların gerçek yüzleri, Allah’a ve resulüne itaatin zorunluluğu, Cihadın önemi, İman edip sâlih amel (iyi işler) işleminin lüzumu. Nisa Suresindeki Mesajlar Allah’tan korkulmalı ve akrabalık bağları koparılmamalıdır. Yetim malı yemekten kesinlikle sakınılmalıdır. Dörde kadar evlilik yapılabilir. Ancak adalet prensibi itibarıyla esas olan tek eşliliktir. Miras, adaletli bir şekilde paylaştırılmalıdır. Zinadan kesinlikle uzak durulmalı; zina eden kadın ve erkek cezalandırılmalıdır. Allah, tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Ancak bilerek günahta ısrar edenlerin tövbelerini kabul etmez. Kadınlara karşı iyi davranılmalıdır. Başkalarının malına, canına ve namusuna zarar vermekten kaçınılmalıdır. Kıskançlık yapılmamalıdır. Ana-babaya ve diğer insanlara iyi davranılmalıdır. Allah’a ve ahiret gününe inanıp yararlı işler yapanların ecrini Allah mutlaka verir. Ayetlerini inkâr edenleri ise cezalandırır. Emanetler ehline verilmeli ve insanlar arasında adaletle hükmedilmelidir. Düşmana karşı hazırlıklı olup gerekli tedbirler alınmalıdır. Allah yolunda mücadele etmekten çekinilmemelidir. Şahitlik görevinden kaçınılmamalı ancak yalan yere şahitlik yapılmamalıdır. Allah, insanların bütün işlerini bilir. Bütün peygamberlerin hak olduğuna inanılmalıdır. Allah katında hiç kimse imtiyazlı değildir. Kim bir kötülük işlerse karşılığını görür. Dipnotlar Kynk.-1: Müsned. VI, 73, 82.

Devamını Oku »

Al-İ İmran Suresi Türkçe Meali ve Hakkında Bilgi

Kur’an-ı Kerim’in yedi uzun suresinden (es-seb’u’t-tıval) birisidir. Adını 33. ayetinde geçen ve “İmran ailesi” anlamına gelen lafızdan almaktadır. Âl-i İmrân (İmran ailesi), Hz. Meryem’in babasının mensup olduğu ailenin adıdır. Bu sureye “Eman” (güven), “Kenz” (hazine), “Ma’niyye” (faydalı), “Mücadele“, “İstiğfar” ve “Tayyibe” (temiz, iyi, güzel) suresi de denir. Bakara suresi ile beraber her ikisinede Peygamberimiz Hz. Muhammed (Salallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından “Zehravan” (iki gül; parlak, nurlu iki sure) adı da verilmiştir.(Kynk-1) Hz. Peygamber, Bakara ve Âl-i İmrân surelerini iyi bilip de gereğiyle amel edenlere, bu surelerin kıyamette şefaatçi olacağını belirtmiştir. (Kynk-2) 200 ayetten oluşan sure Medine’de, Enfâl suresinden sonra nazil olmuştur. Kuran daki mevcut sırası 3 (üç) ancak iniş (nuzul) sırası itibariyle 94. suredir. Suredeki Temel Konular Allah’u Teala’nın sıfatları, Kuranın özellikleri, Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. İbrahim’in kıssalarından kesitler, Ehl-i kitabın durumu; kendi kitaplarına, Peygamberimize ve Müslümanlara karşı olan olumsuz tutumları, Müslümanların, münafıkların ve müşriklerin Uhud Savaşındaki tutum ve davranışları, Müslümanların Ehl-i kitaba karşı tutumları, Peygamberlik; Allah’ın bütün elçilerinin hak olduğu ve bunlara imanın gerekliliği, Allah rızası için her türlü sıkıntıya katlanmanın gereği ve önemi; sabretmenin Müslümanlara kazandıracağı hususlar. Surenin Temel Mesajları Yaratıp yöneten, her şeyi bilen sadece tek ilah olan Allah’tır. Allah’u Teala Kuranı, Tevrat ve İncili tasdik edici olarak indirmiştir. Allah’u Teala, dünyada kafirlere karşı müminleri destekleyecektir. İnkârcıların tutundukları şeyler onlara ahirette yarar sağlamayacaktır. Dünya hayatı geçicidir; inananlar, cazibesi hoş görünse de, dünyaya aldanmamalıdırlar. Allah’u Teala katında din İslam’dır. Allah’ın ayetlerini inkar eden, elçilerine düşmanlıkta bulunan ve onun kitabından yüz çevirenlerin bütün işleri boşa gider. Her şeyin hakimi Allah’tır. O dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. O her şeye kadirdir, gizli açık her şeyi bilir. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmemeli, ilişkilerinde dikkatli ve akıllı olmalıdırlar. Ahirette herkes, iyi kötü bütün yaptıklarını bulacaktır. Allah’ı seven, ona ve Elçisine itaat etmelidir. Ehl-i Kitab’ın Hz. Meryem, ...

Devamını Oku »