X

Nas Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Nas Suresi'nin Fazilet ve Sırları

Rivayet Edildi ki:

Not: Surelerin Fazilet ve Sırları konulu yazılarımız ve yaptığımız araştırmalar Nas Suresi’nin fazilet ve sırlarının da yazılmasıyla bitmiştir. M. İsmail Fındıklı‘nın Yasin Yayınlarından çıkan Faziletleri ile Sureler ve Dualar isimli kitap’tan büyük ölçüde yararlanılarak hazırlanmıştır. Her şeyin en doğrusunu tüm kusur ve noksanlardan münzzeh olan sonsuz kudret ve hamd sahibi Allah’u Teala bilir. Varsa bir kusur ve hatamız onun affına sığınıyor düzeltmeleri bildirmenizi rica ediyoruz. Unutulmamalıdır ki;

Kuran-ı Kerim’deki sureleri okuyanlara verileceği bildirilen sevap, fayda, ecir ve mükafatları almak için, Ehli Sünnet itikadında olmak ve belirtilen fayda ve sevapları bu surelerden değil Allah’u Teala’dan bilmek lazımdır. Rabbim’in tevfik ve inayetiyle, O’na emanet olun!

 • Nas Suresi Ok Takipli Dinle
 • Nas Suresi Kıraatli Türkçe Meali
 • Nas Suresi Kıraatsiz Türkçe Meali
 • Nas Suresini Öğren – Dersimiz Kuran-ı Kerim
 • Nas Suresini Öğren – Nihat Temel İle Kuran Öğren
 • Online Nas Suresi Oku

Dipnot ve Kaynaklar

 1. Tirmizi, Tıb, 16; İbni Mâce, Tıb, 33
 2. Ebu Davud, Vitir, 1462; Nesai, İstiaze, 1; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4/144,148
 3. Ebu Davud, Vitir, 1463; Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, 2/394
 4. Hâkim, Müstedrek, 1,240
 5. Tirmizi, Fedâilül-Kur’an, 12; Nesai, Sehv, 27, Ebu Davud, Salat, 17
 6. Nesai, İStiaze, 1; Ebu Davud, Edeb, 100; Ahmed, Müsned, 5/312
 7. Suyuti, Câmi’ussağir, 6/206, el İtkan, 2/340; Zebidi, İthaf, 3/270
 8. Zebidi, İthaf, 3/271
 9. Buhari, Tıbb, 39; Müslim, Selam, 51; İbni Mace, Dua 15
 10. Buhari, MEgazi, 83, Fedailül-Kur’an, 14, Tıbb, 41, Daavat, 12; Ebu Davud, Tıb, 19; Malik, Muvatta, Ayn, 10; Ahmed Müsned, 6/104,124